S návrhom na vizuálnu identitu mesta Lučenec sme sa prihlásili do súťaže, ktorá vznikla v spolupráci mesta Lučenec a Slovenského centra dizajnu a prebehla v rozmedzí novembra 2015 a apríla 2016. K vytvoreniu identity nás viedla chuť prispieť k rozvoju nášho rodiska, do ktorého sa radi vraciame a snažíme sa vytvárať a organizovať projekty, ktoré sú preň (hoci malým) prínosom. Z tohto hľadiska sme radi, že bol náš návrh ocenený odbornou porotou v zložení Emil Drličiak, Róbert Paršo, Martin Úradníček, Stanislav Spišiak a Eva Balážová a my sa môžeme naďalej podieľať na aplikácii a rozvíjaní identity do celkového fungovania a prezentácie mesta. Víťaztvo je vlastne len začiatkom úzkej spolupráce, ktorá už pár mesiacov plní naše stoly, softvéry a miesto letného chillu nás čaká vzrušujúce klikanie k zavŕšeniu práce. Za túto možnosť mestu Lučenec srdečne ďakujeme.

 

Na toto mesto nazeráme ako na miesto, ktoré v sebe nesie potenciál rozvoja a veríme, že môže byť príťažlivé nielen pre domácich lokálpatriotov. Vedenie mesto zveľaďuje, príkladom môže slúžiť podarená rekonštrukcia synagógy po 70 rokoch chátrania. Iste je zaujímavá aj revitalizácia Komenského ulice a mestskej radnice, z ktorej sa postupne stáva Mestské múzeum. Je skvelé, že tieto miesta ožívajú aj pomocou vizuálnej komunikácie.

 

Koncepčne sa naša identita opiera o minulosť, ktorá postupne graduje do budúcnosti. Tento konceptuálny aspekt loga sa typografickou hrou pretavuje aj do ostatných komunikačných výstupov. Historici a 100 roční pamätníci hovoria o Lučenci ako o malej Budapesti a napriek tomu, že mesto bolo strádané trojnásobným vypálením, vojnami, deportáciami Židov a benešovskou výmenou obyvateľstva, myslíme si, že vizuálna identita je jedným z nástrojov navrátenia niekdajšej charizmy uzla medzi maďarským a slovenským, východným a západným... Nazdávame, že v Lučenci sa dnes deje vzrušujúca snaha o znovuobjavenie možností, ako byť svoj, ale blížiť sa svetu aj za hranicami okresu. Sme radi, že sme okrem festivalu MEDZIHMLA, galérie PRIESTOR prispeli ďalšou kvapkou.

 

S úsmevom Dávid, Martina a Roman.

 

Idea, koncept, art direction: Dávid Koronczi a Martina Szabóová
Grafický dizajn: Dávid Koronczi, Roman Mikláš a Ivica Čampová
Textácia: Dávid Koronczi, Martina Szabóová, Roman Mikláš, Peter Balko

 

Poďakovanie: Slovenské Centrum Dizajnu v Bratislave, Emil Drličiak, Róbert Paršo, Martin Úradníček, Stanislav Spišiak, Eva Balážová, Alexandra Pivková, Michaela Hrnčiarová, Tomáš Belko, Andrea Moravčíková, Katarína Acél Gáliková, a samozrejme ďakujeme všetkým, ktorí nám fandili a stále fandia.

 

1607_MESTO LUCENEC