Návrh webového portfólia
pre konceptuálne uvažujúceho fotografa Jána Šipöcza,
finalistu ceny Oskára Čepana 2011.

JÁN ŠIPÖCZ WEB DIZJAN