Zastrešenie grafického dizajnu a scénografie VI. ročníka literárneho festivalu MEDZIHMLA.

Organizátor: Peter Balko, mesto Lučenec, Ivan Siláči, Pinchof_
Miesto konania: Divadlo B.S.Timravy

1412_MEDZIHMLA