Spracovanie prvej monografie pražského portrétistu Martina Becka.
Vyšla vlastným nákladom autora v množstve 500ks
pod názvom Martin Back, fotograf lidských duší.

Rozmery: 280mm x 310mm
Počet strán: 171
Tlač: PB Tisk Příbram 2013

 

1402_MARTIN_BECK_KNIHA