Archív 1254 rodinných neagtívov a diapozitívov,
spracovaných do špeciálne navrhnutého
boxu pozostávajúceho z 10 kníh.

Veľkosť knihy: 250mm x 250mm
Celkový rozmer boxu: 350 mm x 270mm x 300mm
Tlač: Centrum Fotoškoda Praha 2011

1212_ZUREK_KNIHY_GRAFICKY DIZAJN